Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les sessions de teoria s'impartirà classe magistral per part del professor utilitzant una presentaciópower-point, la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques en l'aula virtual. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles en l'aula virtual. 

Les sessions pràctiques es realitzaran en aules més reduïdes i comprenen aspectes relacionats amb la participació dels estudiants. Contemplen la realització de presentacions orals i debats per part de l'alumnat, així com la resolució d'exercicis i l'elaboració de treballs acadèmics. L'assistència a aquestes sessions i la realització de les activitats és obligatòria. També es podran realitzar activitats relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb el temari.

Les tutories seran reunions entre el professor i petits grups d'estudiants en les quals s'ajudarà en la preparació de l'assignatura i la resolució dels dubtes que els estudiants tinguen sobre la matèria. 

L'avaluació consistirà en un examen escrit dels continguts de la part de teoria. 

Finalment, el treball independent suposa un 60% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revise i organitze els continguts teòrics, prepare les sessions pràctiques o seminaris, les tutories, les activitats de l'aula virtual i l'avaluació.