Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de: establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-ho i adoptant una postura empàtica i holística; avaluar i preservar l'autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que l'afecten; respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.

AER02 - Aspectes ètics. Ser capaç de: conèixer i entendre l'ètica mèdica contemporània i els principis ètics d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l'aplicació pràctica de les teories, conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics; comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat; acceptar els drets del malalt; conèixer el codi deontològic de la professió, fomentar el respecte a la diversitat, l'equitat i la igualtat de gènere.

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les; la importància de l'aprenentatge d'idiomes; l'existència de costums i de creences que poden aconsellar l'evitació o la modificació d'actituds diagnòstiques i terapèutiques.

AER06 - Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina; de l'obligació del metge a contribuir en aquest progrés; del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

AER07 - Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l'aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Resultats d'aprenentatge

DP02 – Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

AER07 – Història de la medicina. Conèixer la història de la salut i la malaltia.

AER06 – Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: del progrés que ha experimentat i experimental la medicina; de l’obligació del metge a contribuir a aquest progrés; del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

AER04 – Pràctica de la medicina en una societat multicultural. Reconèixer: les característiques de la nostra societat multicultural, i respectar-les; la importància de l’aprenentatge d’idiomes; l’existència de costums i de creences que poden aconsellar l’evitació o la modificació d’actituds diagnòstiques i terapèutiques.

AER02 – Aspectes ètics. Ser capaç de: conèixer i entendre l’ètica mèdica contemporània i els principis ètics d’autonomia, beneficència, no maleficència i justícia; els deures del metge i l’aplicació pràctica de les teories; conèixer i saber utilitzar una metodologia correcta per a la resolució de conflictes ètics; comprendre la necessitat i la importància del consentiment informat; acceptar els drets del malalt; conèixer el codi deontològic de la professió, comentar el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

AER01 – Mostrar actituds professionals adequades. Ser capaç de: establir confiança entre el metge i el pacient, respectant-lo i adoptant una postura empàtica i holística; avaluar i preservar l’autonomia del pacient i mantenir la participació en totes les decisions que l’afecten; respectar les institucions professionals i els serveis sanitaris.