Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

0%

Elaboració de treballs acadèmics

0%

Criteris de superació

L'examen escrit (test) es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Este examen és recuperable en la segona convocatòria.

L'elaboració de treballs acadèmics comprèn els continguts desenvolupats en les sessions de problemes i seminaris.
Aquestes activitats pràctiques s'avaluaran en forma de exercicis o proves, a més de l'avaluació de les presentacions orals. Esta prova no és recuperable en la segona convocatòria.

La resolució d'exercicis i problemes fa referència a activitats com a publicacions científiques, llibres o notícies relacionades amb els continguts teòric-pràctics de l'assignatura. Esta prova tampoc és recuperable en la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura a l'estudiantat que s'haja presentat a la prova final de l'examen escrit, o s'haja presentat al 80% de les activitats d'avaluació obligatoria de l'assignatura. 

Nota mínima de cadascuna de les proves:

Examen escrit (Obligatori) 2,5/5.

Elaboració de treballs acadèmics (Obligatori) 1/2.

Presentacions orals i pòsters (Obligatori) 0,5/1.

Resolució d'exercicis i problemes (Obligatori) 1/2.