Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Treball presencial:

· Ensenyaments teòrics: Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament de la seua informació en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes 1-50

· Ensenyaments pràctics: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics consolidaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements apresos en classe intentaran resoldre una tasca/problema. 

· Seminaris: Entre ells tindrà lloc la lectura-crítica d'articles científics que es posarà a la disposició de l'alumnat. Uns altres consistiran en treballs pràctics dirigits per professional sanitari en la qual els alumnes es disposaran en grups reduïts. Durant aquest treball es prevaldrà el desenvolupament de capacitats cooperatives per part dels i les estudiants, amb vista a extraure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seua formació i treball personal. Periòdicament, en cada bloc temàtic, es realitzaran una sèrie de qüestions teòric-pràctiques que ajudaran a mantenir els continguts al dia.Treball no presencial:

· Preparació per part de l'alumne del material necessari per al treball teòric. En aquest temps els alumnes han de desenvolupar diverses habilitats pràctiques útils per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge: maneig adequat de fonts bibliogràfiques, criteri per a l'anàlisi i elecció adequada de continguts, desenvolupament de qualitats expressives per a manejar i transmetre aquests coneixements, capacitat de col·laboració en un treball en grup, etc. Aquest treball culminarà amb la seua exposició pública, tal com es consigna més amunt.

· Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés  evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estime oportú.