Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Biofísica.

CB20 - Òrgans dels sentits. Conèixer la morfologia, estructura i funció dels òrgans dels sentits.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels diversos aparells i sistemes.

CB34 - Sistema nerviós. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric.

DP02 - Aprenentatge autònom.

EP07 - Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

Resultats d'aprenentatge

Òrgans dels sentits. Conèixer la morfologia, estructura i funció dels òrgans dels sentits.

Sistema nerviós. Conèixer la morfologia, estructura i funció del sistema nerviós central i perifèric.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

Biofísica.- conèixer els fenòmens i mecanismes físics a nivell molecular, cel·lular i orgànic dels estats de salut i malaltia.- conèixer i aplicar els conceptes, mètodes i tècniques de la biofísica en l’estudi de les funcions de l’organisme humà.- conèixer les bases físiques de les tècniques de diagnosi i teràpia.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

Anatomia patològica. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d’imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes.