Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura:
 

1. L'ètica en la pràctica mèdica

- L'ètica com saber pràctic. Ètiques aplicades: prudència i justícia

- La dimensió moral de la pràctica sanitària

- Ètica professional mèdica: be intern de l'activitat clínica


2. Ètica cívica: ètica, dret, religió

- L'ètica de la societat civil

- Tipus de normes en societats pluralistes

- Els valors en la relació clínica


3. Els principis de la bioètica

- Principi ètic bàsic: la dignitat

- Els principis de la bioètica

- La presa de decisions en l'àmbit sanitari


4. L'argumentació moral en la deliberació clínica. Teoria de casos

- La presa de decisions: determinació dels problemes morals

- La deliberació moral: el mètode de l'ètica clínica

- Conflictes i dilemes en el món sanitari


5. Drets i deures del pacient

- Una evolució històrica

- Llei 41/2002

- Els drets i deures dels usuaris de la sanitat


6. Codis d'ètica i deontologia professional

- Ètica i deontologia

- Codi de deontologia mèdica. Espanya

- Codi Internacional d'Ètica Mèdica


7. Les relacions entre professionals

- La professionalitat com a virtut

- Competències en les relacions sanitàries

- L'excel·lència en les professions sanitàries


8. L'objecció de consciència

- Consciencia, consciència moral, objecció de consciència

- Magnituds, transcendència i conseqüències en la pràctica sanitària

- Límits de l'objecció de consciència en l'atenció clínica

- Què no és objecció de consciència


9. El consentiment informat

- L'autonomia en la relació sanitària

- Potencialitats i limitacions bioètiques dels consentiments informats

- Informació i representació


10. Testaments vitals i directrius anticipades

- Implicacions ètiques dels testaments vitals i les directrius anticipades

- Arguments a favor

- Arguments en contra

11. Privadesa, confidencialitat i secret professional

- Marc ètic, deontològic i fonaments legals: codis deontològics dels professionals sanitaris a Espanya

- Privadesa i secret professional en la relació clínica; fonament legal del secret professional

- La confidencialitat en la pràctica clínica: història clínica i gestió de la informació

- Excepcions

 

12. L'ètica en les organitzacions sanitàries: comitès de bioètica

- Els reptes ètics de la medicina gestionada

- Origen, composició i mètodes de treball

- Reptes i tasques dels diferents nivells de comitès de bioètiques

 

13. Problemes ètics en l'origen de la vida

- Interrupció del embaràs

- Consideracions sobre l'embrió humà

- Opinió del Comitè de bioètica d'Espanya


14. Problemes ètics al final de la vida

- Ètica i mort digna: proposta de consens sobre un ús correcte de les paraules

- Morir en pau

- Ètica de les cures pal·liatives: de la convicció a la responsabilitat

 

15. Conflictes ètics en les diferents patologies i especialitats

- Atenció mèdica al menor d'edat

- Atenció mèdica al discapacitat psíquic

- Ètica i especialitats mèdiques: Els conflictes de límits entre metges generalistes i metges especialistes i d'aquests entre si

- Conflictes ètics en l'aprenentatge de residents

- Ètica i salut pública


16. Ètica de la investigació sanitària

- Problemes bioètiques en els assajos clínics

- Ètica de la investigació les bones pràctiques

- L'ètica de la investigació mèdica

 

17. Models de relació clínica i participació del pacient

- Els quatre models de relació clínica: del paternalisme a l'actualitat.

- La participació del pacient en la presa de decisions

- Respecte a l'autonomia

 

18. Bones pràctiques mèdiques

- Guia de les bones pràctiques clíniques

- Bones pràctiques en la investigació mèdica

- Relació ètica amb la indústria