Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge està centrada en l'alumnat, és a dir, és expositiva, participativa i autònoma al mateix temps.

  • Classes teòriques. La presentació dels temes es durà a terme pel professorat, qui d'aquesta manera introduirà els punts i aspectes claus per a la comprensió dels temes.
  • Classes pràctiques. En grups xicotets d'exposaran casos pràctics derivats de l'assistència mèdica real i l'alumnat haurà de discutir el desenvolupament del cas i les possibles solucions. Tindran capacitat de cercar tota la informació que precisen. Es potenciarà la participació activa i el professor serà un facilitador de la sessió. S'avaluarà la involucració en els casos i hauran de realitzar un portafoli de pràctiques.
  • Seminaris. Després d'un primer contacte amb la temática, l'alumnat en grups més reduïts treballarà d'una manera interactiva i cooperatiu amb casos, activitats o textos originals que els permetrà aprofundir en els temes exposats i els capacitarà per a la presa racional de decisions en problemes ètics sorgits de la pràctica sanitària. A aquest efecte, es desenvoluparà les habilitats dialógiques necessàries en la relacions sanitàries. S'entén el seminari com una trobada entre iguals, per tant les sessions implicaran canvi de funcions i tasques entre els estudiants. Seran sessions especialment interactives on es valorarà la participació i la motivació del estudiantat, i un portafoli del seminari i tallers.
  • Taller. S'entrenarà als estudiants per a identificar, seleccionar i organitzar problemes ètics que sorgeixen en la relació sanitària. Es treballarà l'exposició i argumentació en públic. El resultat final es veurà en l'elaboració del treball acadèmic individual per part del alumnat que consistirà en el lliurament i exposició d'un treball de dissertació en la data a acordar en l'aula.
  • Tutories en grup reduït. Per al treball autònom i individual l'alumnat assistirà a sessions de tutories en grup reduït previs de preparació per al treball final que lliurarà i exposarà davant els seus companys/es.