Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

I. INTRODUCIÓ

 

1 .- Introducció. Concepte d'ésser viu. Funcions dels éssers vius. Estructura dels éssers vius: nivell molecular i cel·lular.

 

II. BIOMOLÈCULES: CLASSIFICACIÓ I ESTRUCTURA

 

1. glúcids

2. lípids

3. proteïnes

4. Àcids nucleics (Característiques generals dels cromosomes. Estructura. Organització molecular)

 

III. ORGÀNULS CEL•LULARS, FUNCIONAMENT I FISIOLOGIA CEL•LULAR.

 

5 .- Membrana cel·lular: Morfologia. Organització molecular. Fluïdesa de lípids i proteïnes de membrana. Diferenciacions. Complexos de unión.Moléculas d'adhesió. Exocitosis i endocitosis. Endocitosis intervinguda per receptors.

6 .- El reticle endoplàsmic. Ultraestructura. Organització molecular. Funcions.

7 .- L'aparell de Golgi. Morfologia. Funcions. Transport vesicular.Biogènesi.

8 .- El lisosoma: Morfologia. Funcions. Biogènesi. Peroxisomes: Funcions.Biogènesi.

9 .- El mitocondri. Característiques generals. Ultraestructura. Funcions.Biogènesi.

10 .- El citosquelet. Microtúbuls. Centríol. Cilis i flagels. organització molecular. Filaments contràctils. Filaments intermedis. Funcions del citoesquelet: Manteniment de la forma cel·lular. Motilitat cel·lular.

11 .- El nucli cel·lular en interfase. Ultraestructura. Embolcall nuclear. Cromatina.

12 .- Nuclèol i Ribosoma: Estructura. Funció. Biogènesi.

 

 

IV. DIVISIÓ CEL•LULAR, PROLIFERACIÓ I DIFERENCIACIÓ

 

14 .- El cicle cel·lular. Fases. Control del cicle cel·lular.

15 .- Divisió cel·lular. Característiques generals de la mitosi. mètodes de estudi. Fases de la mitosi.

16 .- La meiosi. Cicles biològics. Fases de la meiosi.

17 .- Diferenciació cel·lular i proliferació.

13 .- Tipus cel•lulars, funció i desenvolupament del pla corporal.

 

CLASSES PRÀCTIQUES

pràctica 1. Fonament i maneig del microscopi òptic. Tècniques de Tinció.

pràctica 2. Tipus cel·lulars. Tècniques citoquímiques. Reconeixement d'estructures subcel·lulars. Cultius cel·lulars.

pràctica 3. Divisió cel·lular: mitosi

pràctica 4. Extracció de proteïnes i estudi de la mobilitat en funció pI.

pràctica 5. Anàlisi del dany oxidatiu i la capacitat antioxidant