Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1540 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

I. LLENGUA

1. Gramàtica

1.1. La declinació del substantiu regular.

1.2. La declinació de l'adjectiu atributiu.

1.3. La comparació de l'adjectiu.

1.4. Les preposicions mixtes: significat i ús.

1.5. Les conjuncions coordinants i les subordinants.

1.6. Els nombres: els numerals ordinals: formació i declinació.

1.7. El verb.

1.7.1. Els verbs de posició.

1.7.2. Formació i ús del pretèrit imperfecte i el plusquamperfet d'indicatiu dels verbs regulars i irregulars.

1.7.3. Mode subjuntiu.

1.7.4. Verbs amb preposicions.


3. Sintaxi

3.1. Estructura i ordre sintàctic de l'oració subordinada. Classificació de les oracions subordinades.


4. Semàntica

4.1. El camp semàntic: formació de famílies de paraules a partir d'un nucli semàntic.

Tota aquesta part teòrica de lingüística es veurà reforçada pels corresponents exemples pràctics, així com pels exercicis orals i escrits corregits pel professorat i també pels autocorregits per l'estudiantat de manera autònoma. 


5. PRÀCTIQUES: Temàtica complementària per a la pràctica oral i escrita:

Erste Kontakte:

- Presentacions personals, diàlegs (dades personals, presentació, salutació i comiat).

- Name, Herkunft, Beruf. Verabredung, Termine abschließen, Verabredungen abmachen.

- Activitats i situacions comunes de la vida quotidiana (Beschreibung von Alltagssituationen)

  Telefonieren, Hotel buchen, Beschwerde schreiben, Auskunft geben oder bitten, u.a.

- Private und berufliche Pläne machen.

- Activitats i situacions en la vida acadèmica i universitària:

- Formalitäten erledigen.

- Tätigkeiten in der Universität.

- Entschuldigungszettel und Bestätigungen schreiben.

- Sprachkurse buchen, Zimmer reservieren, Stundenpläne und Arbeitspläne

machen.

- Akademischer und beruflicher Lebenslauf schreiben.

- Sich um ein Stipendium bewerben.

- Planung eines Praktikums: Bewerbung, Visum, Arbeitserlaubnis.

- Einschreibung, Formulare ausfüllen.

- Briefe und Ersuche schreiben.