Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1540 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E17 - Adquisició d’habilitats i estratègies de comunicació, negociació i resolució de conflictes en un món global.

E19 - Capacitat de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves i evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

G03 - Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi

G12 - Aprenentatge autònom

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’utilitzar les eines informàtiques per a adquirir informació, gestionar-la i comunicar-se dins i fora de l’aula.

Ser capaç de situar-se en un medi cultural, social, professional, per a analitzar situacions noves evolutives, i participar en la vida col·lectiva nacional i internacional en tant que ciutadans i ciutadanes.

Aprendre de forma autònoma a treballar, a comunicar-se i a ampliar els coneixements adquirits en l’àmbit de l’assignatura dins i fora de l’aula.

Adquirir un coneixement de la llengua alemanya dins del context acadèmic i de la comunicació quotidiana.

Adquirir els habilitats i estratègies necessàries per a comunicar-se, negociar i resoldre conflictes en la vida acadèmica, professional i privada