Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1540 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Diaris i/o quaderns de notes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

a) L'estudiantat ha d'obtindre una nota global mínima de cinc punts (50%) per a superar l'assignatura. Aquesta nota global mínima estarà composta per un diari de classe/dossier: mínim 1,5 punts (15%), un examen escrit: mínim 2,5 punts (25%), i execució de tasques i pràctiques: mínim 1 punt (10%).

b) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant o estudianta es considere presentat en una convocatòria seran: la realització d'un examen escrit que constarà de qüestions pràctiques sobre llengua alemanya (teoria aplicada) dins del temari de l'assignatura, l'elaboració d'un diari de classe, l'elaboració d'un llistat del vocabulari vist en classe, així com la redacció d'un currículum acadèmic, professional i laboral.

L'avaluació de l'assignatura constarà d'un examen final sobre qüestions pràctiques de morfosintaxi contingudes en el temari de l'assignatura. Així mateix, a l'estudiantat se li avaluarà l'elaboració d'un diari de classe, l'elaboració d'un llistat del vocabulari vist en classe, així com la redacció d'un currículum vitae acadèmic, professional i laboral personal; aquestes tasques es presentaran el mateix dia de l'examen.