Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1517 - Llengua i Cultura Alemanyes

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

 I. LLENGUA


1. Fonètica

1.1. L'alfabet de la llengua alemanya. Vocals curtes i llargues, fortes i febles. Diftongs. Consonants compostes.

1.2. Accentuació de les paraules, pauses, entonació i ritme.


2. Gramàtica

2.1. La declinació de l'article determinat, indeterminat i indeterminat negatiu.

2.2. Gènere i nombre dels substantius irregulars i la seua declinació.

2.3. El pronom: Els pronoms personals, possessius, interrogatius i el pronom impersonal “es”.

2.4. L'adverbi: Adverbis de lloc, de temps i de quantitat.

2.5. Introducció a les preposicions de datiu i d'acusatiu: Significat i ús.

2.6. Les conjuncions coordinants: und, denn, oder, aber, sondern.

2.7. Els nombres: els numerals cardinals i ordinals.

2.8. El verb.

2.8.1. El present d'indicatiu dels verbs regulars i introducció als verbs irregulars amb canvi de vocal en present.

2.8.2. Mode imperatiu.

2.8.3. Introducció als verbs amb prefixos separables i inseperables.

2.8.4. Verbs auxiliars: “haben”, “sein” i els verbs modals.

2.8.5. La negació: La negació absoluta “nein” i la negació verbal “nicht”.

2.8.6. L'afirmació “ja” i “doch”.


3. Sintaxi

3.1. L'oració principal: oracions assertives, interrogatives i imperatives.

3.2. Estructura i ordre sintàctic de l'oració principal.

3.3. Els complements de l'oració: complement directe, indirecte i els complements circumstancials.


4. Semàntica

4.1. La formació de les paraules: els sufixos –ig. –lich, -bar, -keit, -heit, -ung, -tät.

4.2. Estructura de les paraules compostes.

4.3. El camp semàntic: formació de famílies de paraules a partir d'un nucli semàntic.

4.4. Vocabulari temàtic:

- Els continents, països, idiomes.

- Les quatre estacions, els mesos de l'any, els dies de la setmana, els temps del dia. El temps cronològic: les hores del rellotge.

- La família i altres parents.

- Parts més importants del cos humà.

- L'habitatge: parts de la llar i el mobiliari.

- Peces de vestir.

- Aliments, desdejuni, menjar i sopar. Substantius propis de restauració i de supermercats.

- La ciutat i els seus elements.

- Oficis i professions més comunes.Tota aquesta part teòrica de lingüística es veurà reforçada pels seus corresponents exemples pràctics així com pels seus exercicis orals i escrits corregits pel professor i també pels autocorregits pels estudiants de forma autònoma.5. PRÀCTIQUES: Temàtica complementària per a la pràctica oral i escrita:


- Idiomes i països.

- Presentacions personals, diàlegs (dades personals, presentació, salutació i comiat).

- Activitats i situacions comunes de la vida quotidiana.

- La casa i la llar.

- Entreteniments, temps lliure i activitats d'oci.

- La jornada laboral.II. CULTURA


En aquesta part de l'assignatura es tractaran aspectes de la història i cultura dels països de parla alemanya: Temes generals d'història, cultura, tradicions, costums, i societat:


1. El mapa polític d'Alemanya: Els “Länder” i les “Staatstädte”. Estructura política actual d'Alemanya.

2. Els països de llengua alemanya. Immigració i societat. Alemanys cèlebres en el món.

4. Països fronterers amb Alemanya. Immigració i emigració a Alemanya.

3. Geografia i ecologia : Les serralades i els rius més importants d'Alemanya. Les “Halligen”, un fenomen natural únic en el món.

4. El “Tirol”, una comarca compartida.

5. Cultura culinària dels països de parla alemanya.

6. Festes, tradicions i costums del poble alemany: “Oktoberfest”, “Nikolaus”, “Weihnachtsmärkte”, “Fasching”, “Osterbräuche”: “Ostereier”, “Osterhase”, entre uns altres.

7. Llegendes i cançons populars.