Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1517 - Llengua i Cultura Alemanyes

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Diaris i/o quaderns de notes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

 A) L'estudiant haurà d'obtenir una nota global mínima de cinc punts (50%) per a superar l'assignatura. Aquesta nota global estarà composta per un diari de classe/portafolio: mínim 1,5 punts (15%), examen escrit: mínim 2,5 punts (25%), execució de tasques i pràctiques: mínim 1 punt (10%).


B) Les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria seran: la realització d'un examen escrit que constarà de preguntes pràctiques sobre llengua i cultura alemanyes dins del temari de l'assignatura així com l'execució de tasques i pràctiques d'aquest temari com, per exemple, l'elaboració d'un diari de classe o dossier, la realització d'exercicis autocorregits del llibre d'exercicis sobre temes de morfosintaxis del temari, la cerca autònoma en Internet de textos sobre temes de cultura alemanya del temari i els seus corresponents comentaris, elaboració de llistes de vocabulari dels temes del temari, entre altres tasques.