Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1517 - Llengua i Cultura Alemanyes

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G03 - Coneixements d’informàtica relatius a l’àmbit d’estudi

G09 - Coneixement d’altres cultures i costums

G11 - Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat

G12 - Aprenentatge autònom

E06 – Coneixements i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de manejar les eines informàtiques relatives a l’àmbit d’estudi de la llengua i cultura alemanyes

Ser capaç de comunicar-se oralment i per escrit en llengua alemanya, usant la terminologia del contingut i les tècniques adaptades a les ciències humanes

Fomentar l’esperit crític que permeta analitzar la informació continguda en els textos audiovisuals i escrits en alemany que es manegen i jutjar-la de forma autònoma i creativa

Aprendre de forma autònoma a treballar i a ampliar els coneixements adquirits en l’aula

Adquirir un coneixement bàsic de les estructures i funcions morfosintàctiques de la llengua alemanya i dominar un vocabulari ampli, distingint la terminologia pròpia de cada context i registre

Adquirir coneixement de la cultura i els costums dels països de parla alemanya