Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

Per tal de superar l’assignatura cal obtindré al menys el 50% de la nota total de l’assignatura, és a dir 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries a les quals es presente l’alumnat. A més, per tal de computar les notes acumulades en cada prova cal arribar a una nota mínima segons la següent distribució:

 

PROVA

PONDERACIÓ

NOTA MÍNIMA

NOTA MÀXIMA

 

Avaluació continua

60%

3

6

Pràctiques de classe

40%

2

4

Taller de localització

20%

1

2

Examen

40%

2

4

Projecte de localització

30%

1,5

3

Presentació oral del projecte

10%

0,5

1

NOTA GLOBAL

50%

5

10

 

Hi han altres requisits addicionals per tal de superar l’assignatura i per determinar els criteris de presentació o no presentació a l’assignatura:

R01. Lliurament de documentació. L’avaluació de les diferents activitats i proves requereix el lliurament de la documentació adient en temps i forma segons les indicacions de cada activitat.

R02. Participació mínima per a avaluació. Es computarà l’avaluació específica de l’activitat “Pràctiques de classe” quan s’hagen dut a terme com a mínim el 80% de les activitats pràctiques proposades.

R03. Vigència de les qualificacions. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats al llarg del període lectiu de l’assignatura es guardaran per a tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establerta en la taula anterior.

R04. Compensació per nota acumulada. En la primera convocatòria ordinària, qui tinga una nota acumulada igual o major a 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguen superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà aquesta nota acumulada. Queda fora d'este supòsit la prova Examen.

R05. Recuperació d'activitats de la prova "Avaluació continua" en segona convocatòria. En el cas de no haver superat l'assignatura en primera convocatòria, es podran recuperar les activitats que formen part de la prova "Avaluació continua" no presentades o aprovades previament, segons els termes i terminis establerts pel professorat.

R06. Presentació a la assignatura. Es considerarà com a presentat a l’assignatura a qui lliure el projecte de localització de l’assignatura i faça la presentació oral del mateix.

R07. No presentació a la assignatura. Es considerarà com a no presentat/ada (NP) a l’assignatura a qui no lliure el projecte de localització de l’assignatura, no faça la presentació oral del mateix o lliure menys del 60% de les activitats d'avaluació continua en la convocatòria corresponent. I no li computaran totes les qualificacions de la resta d'activitats d'avaluació en aquesta convocatòria.