Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1237 - Localització de Videojocs

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

G04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web.

IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Resultats d'aprenentatge

-IR13, IR18, G04 - Capacitat per a utilitzar les TIC en l'àmbit de la traducció i la localització de videojocs.

-IR13, IR18, G04 - Adaptar un videojoc o un sistema interactiu a distintes cultures.