Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1- Introducció a l'organització d'empreses.
1.1. L'empresa: origen, concepte i funcions.
1.2. Tipologies d'empresa.
1.3. Marc institucional i jurídic de l'empresa
1.4. La creació d'empreses: empreses, empresaris i esperit emprenedor en l'actualitat.

2. -L'empresa com a sistema.
2.1 Introducció.
2.2. Les funcions directives.
2.3. La naturalesa del treball directiu: rols, nivells i habilitats directives.
2.4. Planificació, organització, direcció i control en l'empresa.
2.5. Subsistemes en l'empresa.

3.- L'entorn empresarial.
3.1. Introducció.
3.2. Concepte i tipus d'entorn.
3.3. Anàlisi de l'entorn genèric.
3.4. Anàlisi de l'entorn específic.
3.5. Eines d'anàlisi de l'entorn: DAFO.

4. - El subsistema d'operacions.
4.1. Concepte, elements i objectius del sistema d'operacions de producció.
4.2. Decisions estratègiques i tàctiques del sistema d'operacions de producció.
4.3. El disseny del sistema d'operacions de producció.
4.4. Noves tendències de gestió d'operacions.

5. - El subsistema d'inversió i finançament,
5.1. La funció financera en l'empresa: concepte i objectius.
5.2. L'estructura economicofinancera de l'empresa: l'equilibri financer.

6. - El subsistema de recursos humans.
6.1. Introducció.
6.2. Gestió de recursos humans.
6.3. Màrqueting intern vs. gestió de recursos humans.
6.4. Evolució del concepte de màrqueting intern.
6.5. L'aplicació del màrqueting intern en la gestió empresarial.
6.6. Comunicació interna.

7. - Cultura organitzacional i gestió del canvi.
7.1. Concepte de cultura organitzacional.
7.2. Aprenentatge organitzatiu.
7.3. Orientació a la producció.
7.4. Orientació al mercat com a estratègia empresarial.
 

8. - El subsistema de màrqueting.
8.1. Concepte bàsic de màrqueting.
8.2. La gestió del màrqueting dins de les organitzacions.
8.3. L'evolució del concepte de màrqueting: màrqueting de relacions
8.4. Gestió de relacions amb el client.
8.5. Gestió de relacions amb diferents públics d'interès.
8.6. Els reptes dels directius de màrqueting del pròxim mil·lenni.

9. - La planificació estratègica i el procés de màrqueting.
9.1. El pla d'empresa i el pla de màrqueting.
9.2. El pla de màrqueting: màrqueting estratègic i màrqueting operatiu.
9.3. Missió i objectius.
9.4. Estratègies competitives.

10. - Anàlisi competitiva de mercats.
10.1. Concepte de mercat i demanda.
10.2. La segmentació (nivells, criteris, requisits, definició del públic objectiu i estratègies).
10.3. El procés de segmentació.
10.4. El posicionament de l'empresa.
10.5. Comportament del consumidor.


11. - Disseny de l'oferta comercial de l'empresa.
11.1. Producte.
11.2. Preu.
11.3. Distribució.
11.4. Comunicació.

12.- Enfocament social de l'empresa.
12.1. Principals crítiques des de la societat.
12.2. Accions per regular les males pràctiques.
12.3. Empreses socialment responsables: la funció del màrqueting.