Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB06 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

Resultats d'aprenentatge

IB06 - Identificar les opcions estratègiques que poden servir a l’organització per a seleccionar la seua pròpia estratègia, d’acord amb diversos criteris de classificació.

IB06 - Explicar l’estructura funcional de l’empresa, incidint en l’organització de les responsabilitats per departaments i en la seua coordinació per la direcció general.

IB06 - Explicar la gestió del canvi, la innovació i l’aprenentatge organitzatiu.

IB06 - Explicar el concepte i la importància actual de la direcció de recursos humans i la importància de tindre en consideració qüestions relacionades amb la igualtat entre homes i dones.

IB06 - Descriure el paper exercit per l’empresa en el sistema socioeconòmic i relacionar-lo amb els distints tipus d’empreses.

IB06 - Analitzar les dimensions de l’àrea d’operacions que defineixen la seua participació en la competitivitat de l’empresa.