Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1103 - Anatomia Humana

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura.

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà sumant els conceptes següents:

  • Examen escrit (Ponderació 70). Es requereix una qualificació de 5 sobre 10 per a superar l'examen escrit. Recuperable.
  • Pràctiques de laboratori (Ponderació 30): La qualificació estarà conformada per tasques proposades pel professorat i realitzades per l'alumnat. La qualificació obtinguda es sumarà a la qualificació de l'examen escrit quan aquest haja sigut superat. No recuperable.

La qualificació obtinguda en les pràctiques de laboratori es guardarà durant el present curs acadèmic.