Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1103 - Anatomia Humana

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

01 Conéixer i identificar diferents parts dels aparells i sistemes del cos.

03 Ser capaç de seleccionar, sintetitzar i relacionar els coneixements anatòmics segons la seua aplicació clínica i necessitats pràctiques.

05 Associar estructures anatòmiques i identificar les seues funcions.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E01 Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano. Comprender las bases moleculares y fisiológicas de las células y los tejidos.

E01.02 Conocer y utilizar de forma adecuada la terminología relativa a la estructura y función del cuerpo humano.

E01.04 Identificar componentes anatómicos en simulación (actividad laboratorio).

E55 Conocer e identificar las técnicas y procedimientos en el ámbito de la radiología, así como conocer la implicación del profesional de enfermería en el transcurso de las mismas.

E56 Identificar las necesidades derivadas de las diferentes técnicas de exploración radiológica.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge