Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

A) Per tal de superar l'assignatura, l'alumne deurà obtenir al menys un 40% de la qualificació
màxima de cadascuna de les proves
 
B) Presentació a l'examen i entrega de al menys la meitat de la resta de treballs.
Per a que el treball de pràctiques (laboratori) siga avaluat, s'exigirà que l'alumne asistisca
presencialment a la sessió i faça al llarg d'ella el treball que es proponse.