Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1101 - Bioestadística (Estadística)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

38 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

01 Conéixer l’estadística aplicada a les Ciències de la Salut.

02 Coneixement rellevant i capacitat per a aplicar tecnologia i informàtica a les cures de salut.

03 Capacitat per a identificar, interpretar i comunicar els resultats dels estudis en l’àmbit de les Ciències de la Salut (nivell bàsic).

04 Conéixer els sistemes d’informació sanitària.

05 Coneixement rellevant i capacitat per a utilitzar els recursos informàtics, per a l’anàlisi de dades i altres eines d’avaluació de l’estat de salut d’una població.

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E26 Analitzar les dades estadístiques referits a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge