Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'exigeix ​​obtenir una nota a l’examen final igual o superior a 4 punts sobre 10. També s'exigeix ​​obtenir una nota mitjana ponderada en la assigantura igual o superior a 5 punts sobre 10.

És donarà la consideració de "Presentat" a l'estudiantat que haja realitzat l’examen final.

1. Primera convocatòria

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA

i. Pràctica 1 (20%). Recuperable en la segona convocatòria.

ii. Pràctica 2 (20%). Recuperable en la segona convocatòria.

b. EXAMEN FINAL (60%). No és recuperable.

2. Segona convocatòria

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota corresponent a l'avaluació continua es guardarà de la primera per a la segona convocatòria dins del mateix curs.  En el cas de no haver realitzat les pràctiques o d'haver obtingut una nota inferior a 5 punts sobre 10, l'alumne podrà sol·licitar realitzar un examen de pràctiques en la segona convocatòria (40%). No és recuperable.

b. EXAMEN FINAL (60%). No és recuperable.

3. Convocatòria Extraordinària

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA

Examen de pràctiques (40%). No és recuperable.

b. EXAMEN FINAL (60%). No és recuperable.

Del percentatge de la nota d'avaluació contínua el 22,2% (0,4 crèd) es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE CC3 "Un coneixement adequat de la seua branca d'enginyeria que incloga algun coneixement a l'avantguarda del seu camp". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen mitjançant la rúbrica corresponent accessible a l'Aula Virtual de l'assignatura.