Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1041 - Noves Tecnologies Energètiques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE10 - Coneixement aplicat sobre energies renovables.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

Resultats d'aprenentatge

CG04 - Ser capaç de realitzar un informe tècnic en anglès d’un treball de l’àmbit dels noves tecnologies energètiques.

CG02 - Ser capaç d’adquirir habilitats i coneixements aplicats fora de l’entorn acadèmic i de manera independent

CG01 - Ser capaç de compilar i estructurar informes extensos.

CEE10 - Ser capaç d’analitzar els avantatges i inconvenients de cada tecnologia.

CEE10 - Ser capaç de descriure els fonaments físics del funcionament de diferents tecnologies energètiques.

CEE10 - Conèixer les diferents tecnologies energètiques emergents.

CEE10 - Conèixer els mètodes d’emmagatzematge energètic disponibles i ser capaç de seleccionar el més adequat per a cada aplicació.