Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Atès que en aquesta assignatura s’han d’impartir 2 crèdits ECTS en anglès, els ensenyaments teòrics, que ocupen 20 hores presencials, s'impartiran en aquesta llengua.

 

Temari dels ensenyaments teòrics. S’hi indica temps dedicat a cada tema:

Tema 1. Introducció al llenguatge C. (1 hora)

Orígens, compil·ladors front a intèrprets, forma d'un programa en C, la llibreria de C i l'enllaç, compilació, mapa de memòria de C, C front a C++, termes.

Tema 2. Expressions. (2 hores)

Tipus de dades, codificació, noms, declaració de variables, accés, emmagatzemament, inicialització de variables, constants, operadors, ordre d'avaluació, conversió de tipus en expressions.

Tema 3. Instruccions. (2 hores)

Vertader i fals en C, instruccions de selecció, instruccions d'iteració, instruccions de salt, instruccions d'expressió, instruccions de bloc.

Tema 4. Arrays i cadenes. (1 hora)

Arrays unidimensionals, punter a array, pas a funcions, cadenes, arrays bidimensionals, indexació amb punters, arrays de longitut variable.

Tema 5. Punters. (1 hora)

Variables punter, operadors de punters, expressions de punters, arrays de punter, punters a funcions, assignació dinàmica de memòria, arrays assignats dinàmicament.

Tema 6. Funcions. (1 hora)

Forma d'una funció, àmbit, arguments, arguments de main(): argc y argv, instrucció return, què retorna main(), recursió, prototips de funcions. 

Tema 7. Estructures, unions, enumeracions i typedef. (1 hora)

Estructures, arrays d'estructures, pas d'estructures a funcions, punters a estructures, unions, camps de bits, enumeracions, ús de sizeof per a assegurar la portabilitat.

Tema 8. Entrada/eixida per consola. (1 hora)

Escriptura i lectura de caràcters i cadenes. printf(), scanf().

Tema 9. Entrada/eixida per arxius. (2 hores)

Seqüències i arxius, obertura, tancament, escriptura, lectura, fread() i fwrite(), fseek() i accés directe, fprintf() i fscanf().

Tema 10. El preprocessador i els comentaris (1 hora)

#define, #include, #if #else #elif #endif, #ifdef #ifndef, #undef, comentaris.

Tema 11. La llibreria estàndard de C. (4 hores)

Enllaç, capçaleres, algunes funcions de la llibreria de C: entrada/eixida, cadenes i caràcters, matemàtiques, data i hora, assignació dinàmica de memòria, altres funcions.

Tema 12. Estructures de dades cua (circular) i llista. (3 hores)

La cua i la llista, accés a elements, implementació amb arrays i amb assignació dinàmica de memòria.

 

Temari dels ensenyaments pràctics de laboratori. S’hi indica el temps dedicat a cada pràctica:

Pràctica 1 (4 hores). Entorn de programació en C.

Accés a eixida estàndard, accés a fitxers, ús d'arrays.

Pràctica 2 (6 hores). Entrades i eixides digitals. 

Accés a perifèrics per a llegir i escriure senyals digitals. Monitoratge dels senyals. Aplicacions.

Pràctica 3 (6 hores). Entrades i eixides analògiques.

Accés a perifèrics per a llegir i escriure senyals analògics. Monitoratge dels senyals. Aplicacions.

Pràctica 4 (6 hores). Programa d'implementació d'un control automàtic.

Aplicació per a realitzar un control automàtic d'algun tipus de procés. Accés als senyals necessaris. Monitoratge de resultats.