Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB03 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

CEE08 - Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l’automatització industrial.

CG02 - Aprenentatge autònom

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de realitzar en equip un programa per a un sistema versemblant.

CG04 - Ser capaç de documentar en anglès els programes desenvolupats.

CG02 - Ser capaç d’usar informació obtinguda de forma autònoma sobre sistemes i la seua programació per a la realització de programes propis.

CEE08 - Ser capaç de construir DFDC que s’adapten i satisfan exemples de control i automatització reals.

CB03 - Ser capaç d’obtindre el mapa de memòria més adequat per a un programa i un sistema donats.

CB03 - Ser capaç d’explicar i comparar els distints mètodes de gestió del temps en els programes.

CB03 - Ser capaç de dissenyar programes en un llenguatge de programació de sistemes que gestionen adequadament la interacció amb els dispositius de E/E adequats que satisfacen els seus requisits temporals.