Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1036 - Programació de Sistemes

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Per a obtindre els resultats d'aprenentatge requerits en l'assignatura, es realitzaran un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge en què s'aplicaran una sèrie de metodologies didàctiques:

 1. Activitat: classe teoricopràctica (presencial, 20 hores) . Metodologies d'ensenyament-aprenentatge: lliçó magistral, resolució d'exercicis i problemes.
 2. Activitat: classe pràctica (laboratori) (presencial, 22 hores) . Metodologies d'ensenyament-aprenentatge: treball de laboratori, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge cooperatiu (els estudiants treballaran en grups reduïts preferentment de dos persones) .
 3. Activitat: treball personal (no presencial, 67,50 hores) . Com a part de l'avaluació contínua es plantejarà un projecte a resoldre en grups reduïts, preferentment de dos persones. Metodologies d'ensenyament-aprenentatge: aprenentatge per projectes, estudi de casos.
 4. Activitat: Avaluació. Es requerirà la presentació d'una presentació redactada en anglés per a cada pràctica de laboratori i el treball personal. Metodologies d'ensenyament-aprenentatge: aprenentatge per projectes.

Per mitjà de les accions i metodologies proposades, s'assoliran els resultats d'aprenentatge de l'assignatura, la relació dels quals amb les activitats és la següent:

 1. El resultat d'aprenentatge "Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors i els sistemes operatius" està relacionat amb totes les activitats.
 2. El resultat d'aprenentatge "Coneixement dels principis de la regulació automàtica i la seua aplicació a l'automatització industrial" està relacionat amb l'activitat de classes pràctiques de laboratori, en què es treballarà en casos que requerixen adquisició de senyals, generació de senyals i la implementació d'un sistema de control automàtic complet.
 3. El resultat d'aprenentatge "Aprenentatge autònom" està relacionat principalment amb l'activitat de treball personal, encara que totes les activitats tenen un poc de relació amb ell. Per exemple, en les classes teòriques es plantegen exercicis per a resoldre que requereixen d'aprenentatge autònom.
 4. El resultat d'aprenentatge "Coneixement d'una llengua estrangera" es relaciona amb les classes pràctiques i amb el treball personal, perquè en elles se sol·licita que la memòria a entregar (a manera de presentació) , estiga redactada en anglés.
 5. El resultat d'aprenentatge "Treball en equip" està relacionat amb les classes pràctiques de laboratori, perquè les pràctiques es realitzen en grups de dues persones, excepcionalment de tres.
 6. El resultat d'aprenentatge PI1 "La capacitat d'aplicar el seu coneixements per a desenvolupar i dur a terme projectes que complisquen uns requisits específics" es relaciona principalment amb el treball personal.

 7. El resultat d'aprenentatge PI2 "Comprensió dels diferents mètodes i la capacitat per a utilitzar-los" es relaciona amb les classes teoricopràctiques i amb les de laboratori.

 8. El resultat d'aprenentatge II2 "La capacitat de dissenyar i realitzar experiments, interpretar les dades i traure conclusiones" s'obtindrà amb les classes pràctiques de laboratori i amb el treball personal.

 9. El resultat d'aprenentatge II3 "Competències tècniques i de laboratori" s'obtindrà amb les classes pràctiques de laboratori.