Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1035 - Instrumentació, Mesurament i Tractament del Senyal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota global igual o superior a 5 en la qualificació global de l'assignatura.

a) Es podrà realitzar l'examen final de les convocatòries ordinàries si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en avaluació contínua, formada per les pràctiques i el treball d'assignatura. La nota mitjana, que té en compte l'avaluació contínua i l'examen final, ha de superar els 5 punts.

En la primera convocatòria la part d'avaluació contínua estarà formada per dos apartats:

  • Pràctiques de laboratori:35% de la nota final. Aquesta activitat no és recuperable en altres convocatòries.
  • Treball de l'assignatura:5% de la nota final. Aquesta activitat és recuperable en segonaconvocatòria però no en convocatòria extraordinària.

La nota de l'avaluació contínua obtinguda durant el curs serà vàlida per a les dues convocatòries d'examen ordinàries i per a la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis d'aquest mateix curs.

Totes les convocatòries tenen un examen final (60% de la nota final)

b)  Per a considerar presentat o presentada a l'assignatura l'estudiant ha de realitzar l'examen final.

c)  En la convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis no es necessita nota mínima d'avaluació contínua per a poder realitzar l'examen. Només es podrà superar l'assignatura si s'ha obtingut una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen final i en l'avaluació global. L'avaluació de la convocatòria extraordinària correspon en un 60% a l'examen corresponent a aquesta convocatòria i en un 40% a l'avaluació contínua obtinguda l'última vegada que l'estudiant va cursar l'assignatura.