Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1032 - Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEE06 - Coneixement sobre sistemes elèctrics de potència i les seues aplicacions.

CEE09 - Capacitat per al disseny de centrals elèctriques.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG06 - Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes en l’àmbit dels sistemes elèctrics de potència.

CG05 - Ser capaç d’aplicar programes informàtics específics per a l’anàlisi de sistemes elèctrics de potència.

CEE09 - Ser capaç d’interpretar i dissenyar el sistema elèctric d’una central elèctrica.

CEE09 - Conèixer el funcionament bàsic i aspectes constructius dels principals tipus de centrals elèctriques.

CEE06 - Ser capaç d’analitzar sistemes elèctrics de potència.

CEE06 - Saber aplicar el càlcul del flux de càrregues a un sistema elèctric de potència.

CEE06 - Conèixer els principis pels quals és regeix el mercat elèctric.

CEE06 - Conèixer els mètodes de control utilitzats en els sistemes elèctrics de potència.