Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1032 - Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Primera convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació contínua: 40%
    • Pràctiques de laboratori: 15 %
    • Exercicis en hores de classe o treball personal: 25 %

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

Segona convocatòria

  • Examen final: 60%
  • Avaluació contínua: 40% (La mateixa qualificació de l’avaluació contínua obtinguda en la primera convocatòria del curs)

Per a superar l’assignatura és necessari obtindre una qualificació global igual o superior a 5 sobre 10 i una qualificació mínima de 4 sobre 10 en l’examen final.

L’estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l’examen final.

La qualificació de l’avaluació contínua només és vàlida per a les dues convocatòries del curs.

Convocatòria extraordinària

  • Examen final: 100 %  (inclou l’avaluació de les activitats pròpies de l’avaluació contínua).