Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1032 - Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1 – PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

1.1 Fonts d’energia

1.2 El problema de la producció d’energia elèctrica. Corba de demanda

1.3 Qualitat del subministrament d’energia elèctrica

1.4 Producció d’energia elèctrica a Espanya

1.5 Mercat de l’energia elèctrica

 

TEMA 2 – TIPUS DE CENTRALS ELÈCTRIQUES

2.1 Centrals tèrmiques de combustió

2.2 Centrals de cicle combinat

2.3 Centrals nuclears

2.4 Centrals hidràuliques

2.5 Altres tipus de centrals

 

TEMA 3 – SISTEMA ELÈCTRIC DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES

3.1 Generador síncron

3.2 Transformador

3.3 Sistemes auxiliars

3.4 Proteccions del sistema elèctric

3.5 Esquema unifilar

 

TEMA 4 – INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

4.1 Estructura d’un SEP

4.2 Capacitat de transmissió de potència

4.3 Funcionament d’un SEP en règim permanent equilibrat

4.4 Transitoris en un SEP

4.5 Representació d’un SEP

4.6 Mètode de càlcul de quantitats per unitat (pu)

 

TEMA 5 – INTRODUCCIÓ AL MERCAT ELÈCTRIC

5.1 Organització de la contractació en el mercat de producció

5.2 Mercat diari

5.3 Separació de mercats

5.4 Restriccions tècniques

5.5 Processos i mercats posteriors al mercat diari

5.6 Mercat intradiari

5.7 Servicis complementaris

 

TEMA 6 – REGULACIÓ DE TENSIÓ I FREQÜÈNCIA EN UN SEP

6.1 Mètodes de regulació de la tensió en SEP

6.2 El llaç de control AVR en els generadors

6.3 Introducció al control de freqüència

6.4 El llaç de control ALFC: regulació primària

6.5 Resposta del grup turbina - generador i del regulador de velocitat

6.6 El llaç de control secundari ALFC: regulació secundària

6.7 Concepte d’àrea de control

 

TEMA 7 – ESTUDI DELS SEP EN RÈGIM PERMANT EQUILIBRAT

7.1 Introducció

7.2 Resolució d’un SEP: formulació del problema de flux de càrrega

7.3 Classificació de les variables del problema

7.4 Restriccions pràctiques de les variables

7.5 Classificació dels tipus de nus

7.6 Resolució del flux de càrrega

7.7 Aplicació del flux de càrrega a l’operació i a la planificació del SEP

 

TEMA 8 – CÀLCUL DE CORRENTS DE CURTCIRCUIT EN UN SEP

8.1 Corrents de curtcircuit: magnituds i variacions temporals

8.2 Mètode de les components simètriques

8.3 Impedàncies en les xarxes de seqüència dels components del SEP

8.4 Càlcul de corrents de curtcircuit segons VDE 0102

 

TEMA 9 – OPERACIÓ ECONÒMICA D’UN SEP

9.1 Mix de generació

9.2 Distribució de càrregues entre centrals

9.3 Despatx econòmic

9.4 Introducció al problema del comissionat d’unitats

9.5 Restriccions en el funcionament de centrals

 

TEMA 10 – ESTABILITAT DE SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

10.1 El problema de la estabilitat

10.2 Oscil·lacions forçades de la màquina síncrona

10.3 Interconnexió de dos grups sincrònics: equacions del transitori

10.4 Sistema de múltiples grups sincrònics

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Modelització i simulació de centrals elèctriques

P2 – Transport d’energia elèctrica

P3 – Modelització d’un SEP: generadors, transformadors, línies i càrregues

P4 – Funcionament del SEP en règim permanent equilibrat: flux de càrregues

P5 – Càlcul de corrents de curtcircuit