Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

En les classes de teoria s'alternaran classes magistrals, on s'explicaran conceptes bàsics i importants presents en els apunts de l'assignatura, amb altres classes on es plantejaran activitats, individuals o col·lectives (a realitzar en grups formats pels estudiants), que l'alumnat haurà de realitzar en el transcurs de les mateixes. Estes activitats guardaran relació amb els continguts introduïts en els materials de teoria, i podran ser avaluables o no. En les activitats del primer tipus (avaluables) s'obtindrà una puntuació que tindrà un pes determinat en l'avaluació final de l'assignatura. La resta d'activitats no oferiran cap puntuació i es consideren com a formació complementària per a l'alumnat.

Per a la realització de les classes de pràctiques se li oferixen a l'alumnat dos tipus de materials:

  •  El butlletí de la pràctica corresponent, el qual conté una sèrie d'exercicis a realitzar de manera individual per l'estudiant.
  • Material de suport, en forma d'apunts propis, referències bibliogràfiques o pàgines web en Internet amb informació d'interés o tutorials en línia. Aquest material resulta de lectura obligada i es facilita com a material de referència i consulta per a la correcta realització dels exercicis plantejats en el butlletí.

 Al llarg del curs es plantejaran una sèrie d'activitats, tant individuals com de grup, que tindran una determinada puntuació i un pes establit en l'avaluació final de l'assignatura. Aquestes activitats poden consistir en la realització d'alguns exercicis plantejats en els butlletins de pràctiques, en la realització de tasques d'autoavaluació o avaluació entre companys, en la realització de treballs específics o proves d'avaluació, que poden tenir relació amb els continguts treballats per l'estudiant en més d'una pràctica, o en una combinació d'aquestes.