Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1002 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 84
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 14
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar ferramentes informàtiques de busca de recursos bibliogràfics i d’informació i de gestionar la informació obtinguda per a generar un document correctament escrit i estructurat. (CG03, CG05, IB04)

Manejar de forma eficient a nivell d’usuari els principals entorns de treball i les principals aplicacions ofimàtiques d’un ordinador integrat en una xarxa. (IB04)

Descriure els components bàsics d’un ordinador, la seua finalitat, el seu funcionament i com interactuen. (IB04)

Construir i utilitzar bases de dades senzilles. (CG05, IB04)

Codificar i descodificar la informació que maneja un computador a distints nivells. (IB04)