Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques: Lliçó magistral. Durant aquestes sessions el professorat explicarà fent ús de la pissarra i de les noves tecnologies els fonaments teòrics de l'assignatura i resoldrà alguns casos pràctics.
 
Sessions pràctiques (problemes): Aprenentatge basat en problemes. Durant aquestes sessions es plantejaran problemes i casos pràctics a resoldre pels estudiants d'un nivell similar als que li seran exigits en l'examen final. Alguns d'ells els resoldrà el professorat a la pissarra i altres seran resolts pels estudiants i corregits al final de la sessió.
 
Sessions pràctiques (laboratori): Treball de laboratori. Aplicació d'eines de simulació per part de l'alumnat per implementar models d'elements finits d'estructures o màquines i anàlisi mecànica dels mateixos. Durant aquestes sessions els alumnes aprendran a resoldre problemes de Càlcul d'Estructures Avançat mitjançant eines informàtiques, fonamentalment eines de programació i càlcul com Matlab / Octave i paquets de càlcul per Elements Finits com Abaqus, Ansys o SAP2000. Es plantejarà un cas concret, es lliurarà a l'alumnat una memòria en la qual s'especifiqui el treball a realitzar i els documents que s'han de lliurar i durant la sessió es resoldran dubtes.