Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix l'obtenció d'almenys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.
 
En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà la mitjana de les qualificacions de les diferents parts de la manera següent:
 
Primera convocatòria:
 • Avaluació contínua (50%)
  • Pràctiques de laboratori (50%): Lliurament d'informes tècnics relacionats amb les pràctiques d'aula informàtica i presentació final de l'última sessió
 • Examen final sobre continguts teòrics (50%) (veure nota 1)
Segona convocatòria:
 • Avaluació contínua (50%)
  • Lliurament millorada d'informes tècnics relacionats amb les pràctiques d'aula informàtica i presentació final de l'última sessió (50%)
 • Examen final sobre continguts teòrics (50%) (veure nota 1)
Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis:
 • Examen final (100%) (veure nota 1)
  • Part de teoria (50%)
  • Part relacionada amb els continguts de les pràctiques de laboratori (50%)
Nota 1: Per superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 punts a la nota global de l'assignatura i un mínim de 4 sobre 10 a l'examen final. En cas de no fer la mitjana amb la nota d'avaluació contínua, la nota que constarà en actes serà la la nota de l'examen final.
 
Altres consideracions:
 • L'estudiant / a es considera "presentat / a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en aquesta convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat / a" en la convocatòria.