Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1039 - Planificació de Processos de Fabricació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

D'acord amb les diferents activitats d'ensenyança-aprenentatge plantejades en l'assignatura, s'utilitzaran les següents metodologies docents:

Lliçó magistral: S'aplicarà esta metodologia per a exposar els fonaments teòrics de tots els temes que conformen l'assignatura. El professor es recolzarà en presentacions multimèdia i material bibliogràfic que posarà a disposició de l'alumnat amb la suficient antelació, i en la pissarra com a complement.

Resolució d'exercicis i problemes: En cada un dels temes, s'intercalarà amb les explicacions purament teòriques la resolució d'exemples senzills per part del professor i es plantejaran altres curts que resoldran els estudiants en l'aula. Es posaran en comú els resultats en classe i es debatran les conclusions i principals implicacions que s'extraguen de la seua resolució.

Treball de laboratori: S'aplicarà esta metodologia durant les sessions d'Ensenyances pràctiques (laboratori) . Algunes sessions tindran lloc en aula informàtica. En estes, els estudiants de manera autònoma desenrotllaran programes per a la resolució de problemes de Control Numèric Computeritzat emprant programaris del tipus CNCSimulator / WinUnisoft.

Aprenentatge per projectes: al llarg del curs els estudiants aplicaran els coneixements adquirits en l'assignatura per a realitzar la planificació de processos d'una peça. El treball es realitzarà en grup, i constarà d'una sèrie d'entregables per a assegurar el correcte progrés del projecte. El projecte constarà de: i) definició dels processos més adequats per a la fabricació de la peça assignada; ii) elaboració dels models per impressió 3D i creació de motles en arena per a la fabricació de la peça; iii) Moldeig i neteja de les peces; iv) elaboració de la planificació de processos per a mecanitzat (selecció de datums, utillatges, etc.) ; v) elaboració dels programes de CNC necessaris; e) Mecanitzat de les peces en taller; vii) Inspecció de les peces per a verificació dimensional.