Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1039 - Planificació de Processos de Fabricació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM08 - Coneixement aplicat de sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CG05 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç de justificar i valorar diferents plans de processos durant un treball integrat en equip.

CG05 - Ser capaç d’aplicar el llenguatge ISO per a programar màquines CNC a nivell bàsic.

CG04 - Utilitzar de forma correcta la terminologia tècnica bàsica de fabricació, en anglès.

CG01 - Ser capaç de dissenyar plans de procés de mecanitzat, inspecció i/o muntatge.

CEM08 - Ser capaç d’explicar un pla de processos a partir dels indicacions incloses en els plans.

CEM08 - Ser capaç de relacionar els activitats de la planificació integral de processos amb els accions de disseny i desenvolupament de productes i processos de fabricació.

CEM08 - Ser capaç de construir un model representatiu del procés de fabricació basant-se en les tècniques de modelització de processos.