Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1039 - Planificació de Processos de Fabricació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requerix l'obtenció del menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amitjanant les qualificacions de les distintes parts com seguix:

Primera convocatòria

 • o Avaluació contínua (40%)
  • Projecte de Planificació de Processos
 • o Examen final (60%) amb dos parts, una teòrica i una altra pràctica.

Segona convocatòria

 • o Avaluació contínua (40%)
  • Projecte de Planificació de Processos
 • o Examen final (60%) amb dos parts, una teòrica i una altra pràctica.

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

 • o Avaluació contínua (20%)
  • Projecte de Planificació de Processos. Es considerarà l'última qualificació disponible del projecte.
 • o Examen final (80%) amb dos parts, una teòrica i una altra pràctica

 

Altres consideracions

 • Per a poder fer la mitja en qualsevol convocatòria, és necessari tindre una qualificació superior a 4 tant en l'avaluació contínua com en l'examen.
 • En cas de tindre una qualificació inferior a 4 en l'avaluació contínua, l'estudiant anirà a segona convocatòria on haurà d'entregar novament el projecte de l'assignatura. Si no es complira el requisit de qualificació mínima de 4 en qualsevol de les parts, però la qualificació global amitjanada fora superior a 4, en l'acta figurarà una qualificació de 4 punts sobre 10.
 • El/la estudiant es considera "presentado/a" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat" en la convocatòria.