Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

54 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 135
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEM03 - Coneixements aplicats d’enginyeria tèrmica.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CG03, CG07 - Adquirir la capacitat de redactar i defensar un treball realitzat en equip en l’àmbit de les màquines i instal·lacions tèrmiques.

CG06 - Saber resoldre problemes relatius a combustió, forns, calderes, màquines i motors tèrmics.

CEM03 - Ser capaç de resoldre, analitzar i aplicar els cicles termodinàmics.

CEM03 - Ser capaç de diferenciar, explicar i analitzar els equips on s’aprofiten els processos de combustió.

CEM03 - Ser capaç de calcular, explicar i classificar els diferents processos de combustió.

CEM03 - Saber diferenciar, explicar i analitzar les diferents màquines i motors tèrmics.

CEM03 - Saber aplicar en processos industrials les diferents màquines i motors tèrmics, diferenciant els seus avantatges i inconvenients.

CEM03 - Conèixer la normativa vigent relativa a les màquines i instal·lacions tèrmiques.