Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1044 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

En esta assignatura no hi ha docència amb un temari concret. S'utilitzen els temaris corresponents al conjunt dels assignatures que formen part dels estudis de grau, principalment els de les asignatures de formació comuna a la branca industrial i de formació específica, d'enginyeria químiques.

Els coneixements adquirits s'apliquen a la realització d'un projecte d'enginyeria química, desenvolupat en una instal·lació industrial o en centre d'investigació i reserca, sobre processos o etapes de procés típiques de l'Enginyeria Química.
 
El  Trevall Fi de Grau és el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiant davall la tutela d'un professor i s'ha de presentar i defendre de forma individual públicament.
 
D'acord amb la normativa de la  Jaume I, els  TFG poden ser:
  1. Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en el títol, que poden desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d’investigació, empreses i organitzacions afins. Si es duen a terme en col·laboració amb empreses i institucions ha d’establir-se el corresponent conveni de col·laboració. 
  2. Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
  3. Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del  corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball. 
  4. Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes  amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball. 
  5. Altres treballs proposats pel  professorat o el mateix estudiantat, que siguen acceptats per les corresponents comissions de grau.