Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Introducció i conceptes generals. Descripció de les distintes tècniques i processos de fabricació de materials ceràmics. Materials ceràmics: propietats, característiques, aplicació i classificació dels mateixos. Interrelació procés-característiques microestructurales-propietats. Importància econòmica de la Indústria Ceràmica. Aplicació de les Ciències de l'Enginyeria Química (Operacions Bàsiques, Fenòmens de Transport...) en el processat de materials ceràmics.

Tema 2. Principis generals del conformat de peces. Mètodes de conformat. Descripció, classificació i criteris de selecció. Relació entre les propietats i característiques de la peça conformada i la seua microestructura.

Tema 3. Premsat. Preparació de la pols de premses i additius de premsat. Operació de premsat. Etapes, fenòmens i processos que es desenvolupen en cadascuna d'elles. Variables d'operació del premsat. Resistència mecànica de les peces premsades. Paràmetres i variables de les quals depèn. Tipus de premsat en sec. El premsat uniaxial. El premsat isostàtic.

Tema 4. Conformat en plàstic. Comportament plàstic de pastes. Diagrama força-deformació. Extrusió de masses plàstiques. Mecanisme d'extrusió. Variables d'operació. Flux de material durant l'extrusió. Altres procediments de moldeig en plàstic: calibrat, premsat en plàstic, moldeig per injecció.

Tema 5. Colat. Operació de colat. Tipus de colat. Mecanisme de l'operació. Influència dels components que intervenen: motle porós i suspensió de partícules, sobre la velocitat de colat. Comportament de la peça colada i defectes més comuns.

Tema 6. Assecat de materials ceràmics. Operació d'assecat. Humitat d'equilibri i diagrama d'equilibri de materials ceràmics. Mecanisme i cinètica de l'assecat de peces ceràmiques. Corbes d'assecat. Influència de les condicions d'operació sobre la velocitat d'assecat de materials ceràmics. Comportament de les peces durant l'assecat i defectes més comuns. Equips i instal·lacions industrials d'assecat de peces ceràmiques.

Tema 7. Preparació i aplicació d'esmalts. Procés de fabricació de fregides. Característiques del producte obtingut (fregides). Aplicació d'esmalts en sec. Productes per a aplicació en sec (granillas, granulados, escates, etc.). Mètodes d'aplicació en sec. Característiques de la superfície vidriada resultant. Aplicació en humit. Mètodes d'aplicació en humit. Característiques de les suspensions. Característiques de la capa crua formada i la seua relació amb les propietats reològiques de la suspensió de partida. Tècniques de decoració. Revisió de les principals tècniques i les seues aplicacions.

Tema 8. Cocció de productes ceràmics. Cocció de materials ceràmics. Reaccions químiques. Transformacions físiques. Comportament de les peces durant la cocció. Corba òptima de cocció. Propietats i característiques de les peces cuites. Relació amb la microestructura de la peça. Defectes més comuns.

Tema 9. Acabat i mecanitzat de peces. Mecanitzat de peces ceràmiques. Fonaments del mecanitzat. Mecanitzat de peces crues. Mecanitzat de peces cuites. Polit de peces ceràmiques. Polit amb abrasius sòlids. Polit mitjançant suspensions abrasives.