Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

a) Per a superar l'assignatura és necessari una nota final de 5 sobre 10, mitjana entre l'examen escrit i l'avaluació contínua. Per a realitzar la mitjana entre aquests dos tipus d'avaluació és necessari almenys un 2 sobre 5 en l'examen escrit.

Els alumnes o alumnes que no superen la primera convocatòria ordinària podran presentar-se a l'examen escrit de la segona convocatòria. En la segona convocatòria es manté la puntuació obtinguda en la primera convocatòria per a l'avaluació contínua, així com el criteri d'una nota mínima de 2 sobre 5 en l'examen escrit per a efectuar la mitjana entre la nota de l'examen i la de l'avaluació contínua.

Per calcular la nota en la convocatòria extraordinària es considerarà la nota de l'última evaluació continua que s'hagi realizatzat.

b) Perquè el estudiantado es considere presentat en una convocatòria és estrictament necessari haver-se presentat a l'examen escrit.