Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1042 - Processat dels Materials Ceràmics

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CE02 - Capacitat per a l’anàlisi, disseny, simulació i optimització de processos i productes.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG09 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CE02, CG09 - Ser capaç de desenvolupar eficientment els processos de conformat, assecat i cocció.

CE01, CE02, CG05 - Ser capaç de preparar les matèries primeres per a un procés específic.

CE01, CE02, CG01 - Ser capaç de seleccionar el procés de conformat adequat per als distints materials ceràmics.