Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1040 - Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc temàtic 1.  ENERGIA

Tema 1. FONTS ENERGÈTIQUES I RECURSOS ENERGÈTICS DE LA TERRA. Fonts primàries d'energia. Demanda i oferta d'energia. Interconversions energètiques. Formes explotables de l'energia.

Tema 2. COMBUSTIÓ. Reaccions químiques de combustió i càlculs. Característiques físiques de la combustió. Rendiment energètic en combustió .Classificació i propietats dels combustibles industrials. Intercanviabilitat de combustibles. Propietats dels comburentes i dels productes de combustió.

Tema 3. CREMADORS. Cremadors per a combustibles sòlids. Cremadors per a combustibles líquids. Cremadors per a combustibles gasosos. Cremadors especials. Instal·lacions de combustió: control i dispositius de seguretat

Tema 4. COGENERACIÓ. Definició. Estalvi energètic associat a la cogeneración. Tecnologies per a la cogeneración. Exemples d'aplicacions.

Tema 5.GENERACIÓ I ÚS D'ENERGIA ELÈCTRICA. Centrals tèrmiques. Energia nuclear.

Tema 6. ENERGIES RENOVABLES. Energia solar i acumulació tèrmica. Energia eòlica. Biomassa. Energia geotérmica. Energia marina. Energia hidraúlica. Economia de l'hidrogen.

Tema 7. EFICIÈNCIA I GESTIÓ ENERGÈTICA. Eficiència i estalvi energètic. Tècniques d'eficiència i estalvi. Sistemes de gestió energètica. Auditoria energètica.

Bloc temàtic 2.  AIGUA

Tema 8. GESTIÓ D'AIGUA PER A ÚS HUMÀ I INDUSTRIAL. Distribució de l'aigua. Cicle hidrologic de l'aigua. Usos de l'aigua. Cicle integral de l'aigua. Sistemes d'abasteiment d'aigua potable. Estacions depuradores d'aigües residuals. Gestió de l'aigua. Huella hídrica.

Tema 9. TRACTAMENTS FÍSICS DE LES AIGÜES.

Tema 10. TRACTAMENTS QUÍMICS DE LES AIGÜES.

Tema 11. MÈTODES BIOLÒGICS DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS.

Tema 12. TRACTAMENTS FÍSICS i QUÍMICS DE FANGS.