Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1040 - Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada, seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi. Aquest contingut inclou, tant aspectes teòrics, com la metodologia per a la resolució de problemes i casos pràctics en els quals s'apliquen els coneixements teòrics adquirits.

Treball en grup. Consisteix a resoldre casos pràctics concrets (si pot ser reals) amb la participació de tots alumnes; per a això, s'aplicaran mètodes com el “cooperatiu” formant-se grups de pocs (depenent del nombre d'alumnes matriculats) alumnes i deixant a la seua disposició problemes per a la seua resolució. Per a arribar a aquests objectius es recorrerà al mètode interactiu, potenciant encara més la comunicació entre l'alumnat.

Seminaris-taller. Es tracta d'espais per a la reflexió i aprofundiment per part dels alumnes de continguts, teòrics o pràctics, prèviament treballats per l'alumne, en els quals el professor actua com moderador. Impliquen l'ús de tècniques com lectures facilitades pel professor, comuns a tots els alumnes, lectures d'investigació o ampliació seleccionades pels estudiants, lectura de textos elaborats pels estudiants, etc. i discussió en el seminari. Els tallers consisteixen en sessions supervisades pel professor en les quals els estudiants treballen en tasques individuals o en grups reduïts, rebent assistència i guia quan és necessària

L'Aula Virtual és un sistema de comunicació ràpid i còmode entre el professor i l'alumnat. Actualment en l'el aula virtual es recopila tot sobre l'assignatura: Fitxa, Programa, Teoria, Problemes, Activitats Acadèmiques Dirigides, Bibliografia, Tutories, Avaluació, Qualificacions, Correu, Calendari, Seguiment de l'alumnat, Gestió de l'alumnat, Enllaços… D'aquesta forma:

- S'envien o reben missatges

- S'envien o reben documents.

- Es disposa dels alumnes matriculats.

- Es resolen menuts dubtes (consultes teòric-pràctiques curtes).

- Se sol·liciten reunions o tutories fora de l'horari establit