Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1040 - Tecnologia Hídrica i Energètica en la Indústria Química

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 67,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CC01 - Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seua aplicació a la resolució de problemes d’enginyeria.

CC10 - Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Resolució de problemes.

CG07 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

CE01, CG07 - Ser capaç, treballant en equip, de conèixer els fonts d’energia, tant tradicionals com renovables, així com els procediments per a obtindre i transformar en energia utilitzable.

CG06 - Ser capaç de determinar i analitzar els costos de generació dels distints tipus de plantes d’energia elèctrica.

CG05 - Poder analitzar la informació i definir els principals característiques de les tecnologies netes per a la producció d’energia.

CG03 - Ser capaç de comunicar els aspectes més rellevants de la producció i ús de l’energia, tenint en compte a més el seu impacte ambiental.

CC10 - Ser capaç de dimensionar i seleccionar instal·lacions per a la producció de vapor d’aigua, aire comprimit i fred industrial.

CC10 - Ser capaç de determinar la reducció de l’impacte ambiental com a conseqüència de la utilització d’energies renovables.

CC10 - Conèixer les tecnologies i equips existents per a la depuració d’aigües de subministrament i aigües residuals.

CC01 - Resoldre casos pràctics de combustió en distintes condicions i per a distints combustibles.