Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'emprarà bàsicament, les següents 2 metodologies:

Classes pràctiques externes. Consisteixen en estades i pràctiques laborals acadèmicament dirigides i tutelades per professionals en actiu que tenen com objectiu l'aprenentatge en contextos laborals

Tutories docents. Consisteixen a realitzar un treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com recurs docent d'ús obligatori per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge, pel que exclou la tutoria assistencial de dubtes, orientació a l'alumne, etc. Suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar l'ampliació, etc. I implica l'ús de tècniques com ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.

Estes metodologies permetran desenvolupar, per a la seua posterior avaluació, la següents competències transversals ENAEE:

CT2- Utilitzar distints mètodes per a comunicar-se de forma efectiva amb la comunitat d'enginyers i amb la societat en general (Nivells de domini N2 i N3)

CT3-Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental i el compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria (Nivells de domini N2 i N3)

CT5- Reconéixer la necessitat i tindre la capacitat per a desenrotllar voluntàriament l'aprenentatge continu (Nivells de domini N2 i N3)

Les metodologies i sistemes d'avaluació s'expliquen amb més detall en les fitxes corresponents CT2-EQ1034-N23, CT3-EQ1034-N23 i CT5-EQ1034- N23 que s'inclouran en l'aula virtual