Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

120 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 26
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valoració i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

CE05 - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant d’un tribunal universitari un projecte en l’àmbit de la química industrial en què se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Treball en equip.

CG08 - Raonament crític

CG09 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG07 - Ser capaç d’integrar-se en grups de treball en l’àmbit de l’enginyeria química.

CG05 - Ser capaç de gestionar la informació necessària per al desenvolupament de les tasques habituals de l’enginyer tècnic industrial químic.

CG02 - Ser capaç d’organitzar i planificar tasques en l’àmbit de l’enginyeria química.

CE01 - Ser capaç d’adquirir destreses pròpies del treball d’un enginyer tècnic industrial químic.

CE01 - Assimilar les metodologies de treball pròpies d’un enginyer tècnic industrial químic en l’àmbit empresarial.