Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1034 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Redacció i contingut de la memòria

30%

Presentació i defensa de la memòria

30%

Avaluació del tutor

25%

Avaluació del supervisor de l'empresa

15%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l'assignatura serà:

-Per a l'avaluació per part del supervisor de l'empresa: 6 punts (sobre 10)

-Per a l'avaluació per part del tutor de la UJI : 5 punts (sobre 10) en la mitjana de les activitats avaluades (redacció i presentació de la memòria i avaluació del tutor)

B) Estudiant presentat és áquel que haja realitzat l'estada en l'empresa

C) En segona convocatòria ordinària no és recuperable l'avaluació del supervisor, al no poder repetir-se la pràctica externa

Per a l'avaluació de les competències transversals ENAEE CT2, CT3 i CT5 mencionades en l'apartat 2 s'ompliran les corresponents rúbriques (veure fitxes de l'assignatura CT2-EQ1034-N23, CT3-EQ1034-N23 i CT5-EQ1034- N23). El valor de cada una d'estes rúbriques ponderarà en un 5% sobre el total de l'assignatura