Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EQ1032 - Experimentació en Enginyeria Química II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc A. Operacions Bàsiques amb Transferència de Matèria:

Pràctica 1. Destil·lació intermitent d'una mescla aigua-àcid acètic.

Pràctica 2. Diagrama d'equilibri líquid-vapor d'una mescla binària.  

Pràctica 3. Determinació del nombre de plats d'una columna de destil·lació.

Pràctica 4. Absorció i desorció anhídrid carbònic - aigua en una columna de farcit.

Pràctica 5. Assecat de peces ceràmiques.

Bloc B. Reactors químics.

Pràctica 6. RDTA adiabàtic. Determinació de l'estequiometria i de l'entalpia de reacció.

Pràctica 7. Bateria de RCTA en sèrie.

Pràctica 8. Hidròlisi de l'Acetat d'Etil. Estudi de la cinètica de reacció.

Bloc C. Operacions Bàsiques amb Sòlids.

Pràctica 9. Depuració fisicoquímica d'aigües residuals.

Pràctica 10. Circulació de fluids a través de llits porosos. Permeabilitat. Filtració.